17 czerwca 2018 r.Prosząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.

Litania do Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża Nieustającej Pomocy, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Sługo Boża Matko Kazimiero,- swoim życiem ukazująca Boga jako Ojca wszystkich ludzi, przyczyń się za nami,
- gorąco miłująca Matkę Najświętszą,
- wierna córko Ojca Honorata,
- od dzieciństwa poświęcona Chrystusowi przez ślub czystości,
- z radością kontemplująca tajemnice różańca,
- niewiasto ewangelicznych błogosławieństw,
- naśladująca Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
- miłosierna samarytanko w służbie cierpiącym,
- gorliwa zakonnico,
- wzorze dla sióstr,
- wychowawczyni licznych pokoleń młodzieży,
- założycielko zgromadzenia posługującego chorym i ubogim,
- sumiennie spełniająca swoje obowiązki,
- bezwzględnie zwalczająca swoje wady,
- posłuszna hierarchii kościelnej,
- z pogodnym obliczem zgadzająca się z wolą Bożą,
- pocieszająca chorych, smutnych i złamanych na duchu,
- cierpliwie znosząca wszelkie cierpienia i choroby,
- wzorze bezgranicznego zaufania Opatrzności Bożej,
- pragnąca wypełnić wolę Boża w najdrobniejszej sprawie,
- kochająca krzyż,
- zatroskana o świętość i zbawienie własne i bliźnich
- wierna swemu powołaniu aż do końca,
- orędowniczko nasza u Jezusa i Maryi.

Serdecznie proszę o dalszą modlitwę...

... w intencji o uzdrowienie z choroby nowotworowej mojej żony Reginy. Modlitwa jest bardzo potrzebna bo tylko miłosierny Pan Jezus może ją uzdrowić.
Bóg zapłać. Wdzięczny Andrzej


Proszę o modlitwę...

... żebym dobrze rozeznała swoje powołanie. Będę bardzo wdzięczna za modlitwę. 
(7.06.2018)