17 marca 2017 r.

Jak każdego 17-stego miesiąca, w szczególny sposób modlimy się o łaskę wyniesienia do chwały ołtarzy Matki Kazimiery. Za Jej wstawiennictwem polecajmy Bogu Wszystkich, których jednoczy ta praca. Pamiętajmy także o wezwaniu, jakie do nas kieruje Sługa Boża:

Przez wstawiennictwo Sługi Bożej...

Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, pomódlmy się za chorych: Marylę - przygotowującą się do operacji, Bogdana, Jurka, Beatę - przed chemioterapią i męża p. Bogusi - przed operacją na serce, którzy prosili nas o modlitwę.


2017 – ROK FATIMSKI

          Łącząc się we wspólnym przeżywaniu obchodów 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, zapraszamy na czuwania ekspiacyjne.
Matka Kazimiera Gruszczyńska w szczególny sposób czciła Maryję w tajemnicy Jej Nieustającej Pomocy, a jedną z ulubionych modlitw ku czci Matki Najświętszej była Koronka do Jej Siedmiu Boleści. Swoje życie Sługa Boża przeżywała w duchu ofiary i wynagrodzenia, z całą troską o życie wieczne dla każdego spotkanego człowieka, a szczególnie dla tego, którego zbawienie było zagrożone. W swoim przesłaniu do duchowych córek niejednokrotnie nawiązywała do konieczności ekspiacji, pokuty i ofiary. Łączy się to ściśle z odpowiedzią na wielokrotną prośbę Maryi o pokutę, ofiarę i wynagradzanie za grzechy, jaką kierowała do Łucji, Hiacynty i Franciszka w czasie objawień w Fatimie.
Odpowiadając na wezwanie Matki Bożej, w duchu Matki Kazimiery, w dniu 4 marca 2017 roku, w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, rozpoczynamy pierwszosobotnie czuwania wynagradzające za wszystkie zniewagi, jakich doznaje nasz Najświętszy Odkupiciel i Jego Niepokalana Matka.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy -

Rodziny zrzeszone w Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum wraz ze swoim opiekunem duchowym ks. Łukaszem Kadzińskim oraz siostry franciszkanki od cierpiących

Program czuwań ekspiacyjnych w Pierwsze Soboty miesiąca
Kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy
przy domu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Warszawa, ul. Wilcza 7

21.00 – Apel Jasnogórski
- Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec
- Konferencja
- Koronka za kapłanów


24.00 – Eucharystia

4 marca - Dzień Imienin Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

W tym dniu będziemy w szczególny sposób prosić o łaskę beatyfikacji Matki Kazimiery. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00, do kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przy ul. Wilczej 7 w Warszawie. W czasie Eucharystii modlić się będziemy także we wszystkich intencjach, jakie polecane są Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożej, jak również za tych wszystkich, którzy angażują się w prowadzenie procesu beatyfikacyjnego.